Hlavní partneři kongresu
Partneři kongresu
AKTUALITY VETclasses 2016

JEDEN VYLOSOVANÝ ÚČASTNÍK programu
získá volný vstup za 621 EUR !
zde

  • slidebg1
    PROF. THERESA WELCH FOSSUM a PROF. MICHAEL WILLARD
    POPRVÉ SPOLEČNĚ V ALDISU V HRADCI KRÁLOVÉ!
VETclasses 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nejdříve bych zde rád poděkoval těm, kteří svou účastí podpořili kardiologický seminář Srdeční šelesty s prof. Adrianem Boswoodem. Jednodenní akce se v rámci 14. ročníku výstavy VETfair 2016 zúčastnilo 280 posluchačů. Je nám ctí Vám tlumočit poděkování prof. Boswooda, jaké měl vnímavé, aktivní a spolupracující auditorium.

Nadále Vám nabízíme kontinuitu tradice jarních a podzimních setkání veterinárního stavu v Hradci Králové. Předkládáme v říjnovém termínu 15. a 16. října 2016 atraktivní odborný program, kde světově uznávaní přednášející dovedou oslovit vysoký počet zájemců. Proto si Vás již nyní dovolujeme pozvat na veterinární kongres pro praxi malých zvířatJe naší milou povinností Vám sdělit, že pozvání přijali profesorka Theresa Welch Fossum a profesor Michael Willard. Přednášející jistě znáte, patří mezi absolutní světovou extratřídu. Oba v minulosti již několikrát navštívili Českou republiku a jejich přednáškové akce a praktické kurzy pro veterinární lékaře i studenty veterinární medicíny u nás byly vždy spojeny s jejich pozváním profesorem Nečasem. Nejinak tomu je i v letošním roce, kdy odbornou garanci programu kongresu VETclasses 2016 převzal prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA. Rádi bychom mu na tomto místě poděkovali za laskavou pomoc a spolupráci, protože bez něj bychom tyto celosvětově známé spíkry nezískali. Jako nosné téma kongresu jsme i vzhledem k uvedeným přednášejícím zvolili gastroenterologii a chirurgii abdomenu. Na tomto místě se sluší připomenout, že přihlášení účastníci zcela využili výhodné podmínky včasné registrace a s počátkem srpna je na hlavní program již přihlášeno přes 330 účastníků. Součástí kongresu je také odborný program pro sestry a techniky, pro které jsme připravili sobotní celodenní seminář a dále nedělní workshop. Další kongresovou aktivitou je pro lékaře anesteziologické sympozium s praktickou demonstrací přístrojů. Podrobnosti k programu VETclasses 2016 naleznete v ucelené formě níže.

Pro jednoduchou webovou prezentaci kongresu jsme zvolili responzivní design, stránka se tedy bude správně zobrazovat i na mobilech a tabletech. Pro návštěvníky našich tradičních akcí v KC Aldis máme potěšující zprávu, že i kongres VETclasses 2016 bude mít svou doprovodnou výstavu s bohatou účastí firem, působících v segmentu veterinární medicíny pro malou praxi. Naši vystavovatelé se přihlásili v hojném počtu a stále dostáváme další přihlášky. Můžeme být v číslech opět konkrétní a konstatovat, že na výstavě najdete více než 55 vystavovatelů. Opravdu to vypadá, že nám žádný z významných hráčů mezi vystavovateli nebude chybět. Tímto děkujeme všem vystavovatelům za podporu VETclasses 2016 a věříme, že pro návštěvníky připraví ve svých expozicích opět škálu bonusů, výstavních akcí a slev a sami dosáhnou očekávaného obchodního úspěchu v souvislostí s investicemi pracovišť z celé ČR koncem daňového období.

Těšíme se na setkání se všemi ve známém prostředí KC Aldis.

Se srdečným pozváním a kolegiálním pozdravem

Zdeněk Hanzálek
za pořadatele Prion, s.r.o.
Program
VETclasses

kongres pro praxi malých zvířat
GASTROENTEROLOGIE A CHIRURGIE ABDOMENU
15. – 16. říjen 2016, Kongresové centrum Aldis, a.s., Hradec Králové


Hlavní program kongresu VETclasses 2016 – veterinární lékaři

Účast na VETclasses 2016 je hodnocena 10 kredity kontinuálního vzdělávání KVL ČR.

Sobota, 15. října 2016, 1. den kongresu
Přednášející:
Prof. Michael D. Willard, DVM, MS, Dipl. ACVIM (Texas A&M University, USA)

7,30 – 8,45 Registrace účastníků kongresu
8,45 – 9,00 Zahájení
9,00 - 10,30 Chronické onemocnění jater u psa – mnohé lze napravit, pokud včas stanovíme diagnózu
10,30 – 11,00 Přestávka na kávu
11,00 – 12,00 Vrozené portosystémové zkraty u psů – velmi časté a vůbec ne takové, jak jsou popsány v učebnicích
12,00 – 14,00 Přestávka na oběd
14,00 – 15,00 Onemocnění žlučových cest u psů a koček
15,00 – 15,30 Přestávka na kávu
15,30 – 17,30 Regurgitace – mnohem vice, než jen megaezofagus
17,30 – 18,30 Vředy gastrointestinálního traktu - většina pacientů nekrvácí a mnozí ani nezvracejí
18,30 – 18,45 Diskuze, závěr 1. dne kongresu


Neděle, 16. října 2016, 2. den kongresu
Přednášející:
Prof. Theresa Welch Fossum, DVM, MS, PhD., DACVS (Midwestern University, USA)

8,00 – 8,45 Registrace účastníků 2. dne kongresu
8,45 – 9,00 Zahájení
9,00 – 9,45 Chirurgické zákroky u zvířat s akutním abdomenem – 1. část
9,45 – 10,30 Chirurgické zákroky u zvířat s akutním abdomenem – 2. část
10,30 - 11,00 Přestávka na kávu
11,00 – 11,45 Chirurgické zákroky na žaludku a jícnu
11,45 – 12,30 Chirurgické zákroky na střevech: omezení morbidity a mortality
12,30 – 14,30 Přestávka na oběd, autogramiáda s prof. Theresou Welch Fossum
14,30 – 15,15 Chirurgické zákroky ve vztahu k hepatobiliárnímu systému
15,15 – 16,00 Dilatace a volvulus žaludku: co je nového?
16,00 – 16,30 Přestávka na kávu
16,30 – 17,15 Chirurgický management portosystémových zkratů
17,15 – 18,00 Brániční kýly
18,00 – 18,30 Diskuze, závěr 2. dne kongresu
Online registrace VETclasses 2016
Zde jsou k dispozici všechny online registrace na jednotlivé segmenty odborného programu kongresu VETclasses 2016. Zároveň je konkrétní online registrace umístěna vždy u příslušného programu. Stačí si jen vybrat a přihlásit se.

Online registrace na hlavní program VETclasses 2016 pro lékaře navazuje na proběhlou včasnou registraci a je funkční od 16. června 2016. Jsme přesvědčeni o tom, že výše účastnického poplatku bude pro Vás příjemná a akceptovatelná vzhledem ke kvalitě nabízeného programu a především světové úrovni spíkrů. Formulář online registrace hlavního programu naleznete kliknutím zde.

Online registraci na anesteziologické sympozium s praktickou demonstrací přístrojů v neděli 16. října je k dispozici níže u programu sympozia nebo kliknutím zde.

Online registraci na sobotní seminář pro sestry, techniky a recepční je k dispozici níže u programu semináře nebo kliknutím zde.

Online registraci na nedělní workshop pro sestry a techniky je k dispozici níže u organizačního sdělení k workshopu nebo kliknutím zde.


Storno poplatky při neúčasti na programu VETclasses 2016 při vydané faktuře:
25 dní až 16 dní před kongresem 75% účastnického poplatku
15 dní a méně před kongresem 100% účastnického poplatku
Program pro sestry
Jsme si vědomi nezastupitelné role středního technického personálu v provozu praxí malých zvířat, především pak veterinárních klinik a nemocnic. Spolehlivá, přívětivá a vzdělaná recepční a sestra je hnacím motorem a duší každého pracoviště. V managementu malé praxe se traduje, že recepční, technici a veterinární sestry tráví s klienty výrazně delší čas své pracovní doby ve srovnání s lékaři.

Je potěšitelné, že zaměstnavatelé vysílají své sestry a techniky na akce jejich dalšího vzdělávání a že je o semináře zájem. I v rámci kongresu VETclasses 2016 jsme se snažili vytvořit odborný program, který by zájemce oslovil a zaujal. Jako poutavé a atraktivní téma jak odborně, tak i komerčně z praktického pohledu technického personálu i recepčních považujeme dermatologii, péči o uši a dutinu ústní. Proto jsme připravili na toto téma celodenní sobotní seminář.

Jelikož v praxích malých zvířat dochází k bouřlivému technickému rozvoji a přístrojové vybavení si již leckde nezadá i s pracovišti humánní sféry, přišlo nám jako patřičné uspořádat i nedělní workshop, věnovaný přístrojové technice na klinice. Technici a sestry s rozmanitou přístrojovou technikou pracují denně, pečují o její provoz, údržbu, zajišťují její odborný servis. Níže si Vám předkládáme organizaci nedělního workshopu.

Dovolujeme si na tomto místě poděkovat Partnerům za spolupráci při přípravě a podporu předloženého odborného programu pro technický personál pracovišť praxe malých zvířat. Společně se všemi Partnery odborného programu Vás zveme do KC Aldis a těšíme se na viděnou na přednáškách, ale i na výstavišti a sobotní recepci.

Seminář pro technický personál

Partneři semináře:


Prion, s.r.o. a Partneři Vás zvou na seminář pro veterinární techniky a sestry, konaný v rámci odborného programuSobota, 15. října 2016, Eliščin sál, přízemí, KC Aldis, a.s., Hradec Králové

RECEPČNÍ, TECHNIK, SESTRA A KLIENT: PÉČE O KŮŽI, UŠI A DUTINU ÚSTNÍ PACIENTA

Od recepce přes ambulanci po sál a hospitalizaci. Edukace klienta při komunikaci o prodeji zevních antiparazitik, vlivu výživy na kůži a kvalitu srsti. Erudice a empatie recepční, interpretace odborné i cenové politiky kliniky klientovi. Role léčebné a kosmetické péče o kůži a srst pacienta, aktuální směry antiparazitárních programů a léčby, zubní prevence a péče, stomatologické technické zákroky a jejich příprava. Ambulantní role sestry v managementu dermatologického pacienta.

7,30 – 9,00 Registrace účastníků
9,00 – 9,45 Management svědivosti u psů (J. Rybníček, Klinika Jaggy, Brno)
9,45 – 10,30 Management alergických kožních onemocnění (J. Rybníček, Klinika Jaggy, Brno)
10,30 – 11,15 Ektoparazité domácích zvířat – biologie, klinické příznaky, prevence, terapie (V. Kočí, Elanco, Praha)
11,15 – 12,00 Faktory výživy s vlivem na zdraví kůže (a na rozhodnutí zákazníka)  (M. Kváš, Canvit, Praha)
12,00 – 13,30 Přestávka na oběd a výstavu VETclasses 2016
13,30 – 14,15 Čištění a hygiena uší u psa a kočky (D. Hanzlíček, Klinika Jaggy, Brno)
14,15 – 15,00 Jak může výživa pomoci psům s atopickou dermatitidou? (I. Bečvářová, Hill’s Pet Nutrition, Praha)
15,00 – 15,30 Přestávka na kávu
15,30 – 16,15 Léčebná kožní kosmetika a dentální hygiena psa a kočky (G. Zelinková, Virbac, Praha)
16,15 – 17,00 Profesionální ošetření chrupu ultrazvukem a pískovačem, využití ve vet. medicíně (M. Moravcová, Swiss Dental Academy, Nyon)


Uzávěrka přihlášek: 20. září 2016

Online přihlášku najdete proklikem zde

Po semináři Vás zveme na sobotní recepci, ve 20,00 hod. v sálech přízemí KC Aldis, hraje Blue Effect s kytarovou legendou Radimem Hladíkem a poté kytarové trio Pendl. Vstup zdarma, vstupenky v expozicích výstaviště nebo v kanceláři Prion, s.r.o.


Workshop pro technický personál

Partner workshopu:


Prion, s.r.o. a Henry Schein s.r.o. Vás zvou na workshop pro veterinární techniky a sestry, konaný v rámci odborného programuNeděle, 16. října 2016, prostory 1. a 2. patra, KC Aldis, a.s., Hradec Králové

TECHNIK, SESTRA A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA NA KLINICE

Díky laskavosti a péči Partnera workshopu připravíme tři okruhy s vybavenými pracovišti (anestézie a monitoring životních funkcí, stomatologie+hospitalizace a laboratoř s analyzátory). Workshop předpokládá 3 pracovní skupiny  po 12-15 osobách, každá skupina vystřídá postupně každé pracoviště. Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici odborní a techničtí lektoři a objasní účastníkům workshopu úlohu středního personálu při práci s přístroji, ovládání, údržbu a péči o přístroje, pravidelný specializovaný servis, adjustaci vzorků, evidenci výsledků a další činnosti v kompetenci veterinárního technika a sestry.

Předpokládaný časový rozsah workshopu je cca 5 hodin, součástí je občerstvení formou coffee breaku a oběda, obojí ve foyeru 2. patra. Registrovaní účastníci obdrží mailem v předstihu časový plán workshopu. Vzhledem k omezené kapacitě a zájmu doporučujeme včasnou registraci zájemců o tento workshop.

Uzávěrka přihlášek: 20. září 2016

Online přihlášku najdete proklikem zde

Anesteziologické sympozium
Jako další kongresovou aktivitu jsme pro návštěvníky kongresu připravili anesteziologické sympozium s praktickou demonstrací inhalačních přístrojů na téma Pozitivní tlaková ventilace u psů a koček. Jelikož požadavkem Partnerů sympozia byla přítomnost boardovaného specialisty v oboru anesteziologie (v ČR takový není), bylo nám potěšením, že naše pozvání přijala diplomovaná anestezioložka, paní docentka Eva Eberspächer-Schweda, Dipl. ACVAA, z Univerzity veterinární medicíny ve Vídni. Její krátké profesní CV je k dispozici zde.

Program sympozia najdete níže. Sympozium je určeno veterinárním lékařkám a lékařům, kteří se zajímají o inhalační anestézii, přístrojové vybavení, novinky v oblasti inhalačních plynů, a najdou si čas na několik hodin pro kvalitní přednášky a praktickou ukázku anesteziologických přístrojů. Cena zahrnuje tlumočení do češtiny a polední občerstvení formou bufetu. Rádi bychom poděkovali Partnerům sympozia, společnostem STEANBEST s.r.o. a WERFFT s.r.o. za spolupráci při přípravě a podporu tohoto odborného sympozia.

Anesteziologické sympozium s praktickou demonstrací inhalačních přístrojů

Partneři sympozia:


Prion, s.r.o. a Partneři Vás zvou na anesteziologické sympozium v rámci odborného programuNeděle, 16. října 2016, Eliščin sál, přízemí, KC Aldis, a.s., Hradec Králové

POZITIVNÍ TLAKOVÁ VENTILACE U PSŮ A KOČEK

10,30 – 11,00 Registrace účastníků
11,00 – 11,45 Pozitivní tlaková ventilace u psů a koček (E. Eberspächer-Schweda, Vet. univerzita Vídeň)
11,45 – 12,30 Poznejte lépe svůj anesteziologický přístroj (E. Eberspächer-Schweda, Vet. univerzita Vídeň)
12,30 – 13,15 Přestávka na občerstvení formou bufetu
13,15 – 14,30 Praktická demonstrace anesteziologických přístrojů


Uzávěrka přihlášek: 20. září 2016

Online přihlášku najdete proklikem zde

Výstava VETclasses 2016
Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na výstavu, konanou během kongresu pro praxi malých zvířat


ve dnech 15. - 16. října 2016 v KC Aldis v Hradci Králové.

Jak jsme většinu z Vás informovali mailovou poštou, nejdříve jsme si ověřili zájem o náš kongres proběhlou včasnou registrací na odborný program pro lékařky a lékaře. Naším záměrem bylo poskytnout Vám v předkládaných propozicích počet přihlášených účastníků z řad lékařů, nikoliv jen představy, předpoklady či přání o možných účastnících. To nepovažujeme za solidní přístup k těm, kteří se významnou měrou podílejí na ekonomice kongresu, a jejichž loajality a přízně si vážíme.

Již dva měsíce jsou v provozu tyto webové stránky, kde je výše zveřejněn odborný program kongresu pro lékaře. Pozvání přijali přední světoví spíkři, prof. Theresa Welch Fossum a prof. Michael Willard.

S radostí Vám můžeme ke konci měsíce června 2016 oznámit, že odborná veřejnost námi nabízený program v plné míře akceptovala a po proběhlé včasné registraci je ke konci června 2016 přihlášeno již více než 330 účastníků z řad lékařek a lékařů a řádná registrace úspěšně dále pokračuje.

Výše je zveřejněn odborný program a online přihlášky pro střední veterinární stav. Připravili jsme celodenní seminář na téma Recepční, technik, sestra a klient: péče o kůži a dutinu ústní pacienta. Pro užší okruh zájemců pak i další den workshop: Technik, sestra a laboratorní technika na klinice.

Přivítáme podporu firem v Partnerských pozicích kongresu VETclasses 2016 a inzerci ve sbornících programů a workshopů jak pro lékaře, tak pro sestry.

Zájemcům jsme rozeslali taktéž nabídku na anesteziologické sympozium s praktickou demonstrací přístrojů pro lékaře.

Jak jsme mnohým slíbili na výstavě VETfair 2016 - účastníky na kongres VETclasses 2016 se nám podařilo zajistit, můžete přijet na prezentaci firem při výstavě. Předpokládáme, že všichni vystavovatelé budou mít své expozice v 1. patře KC Aldis.

Zveme Vás i na společenský večer v sobotu 15. 10. v přízemních sálech KC Aldis, který bude opět s živou hudbou a pro vystavovatele se vstupem zdarma. Chceme tím ocenit i Vaší sounáležitost s odborným programem. Při včasné registraci totiž potvrdilo účast na recepci přes 75% přihlášených lékařů, i pro ně bude společenský večer zdarma. Více než 1000 návštěvníků při jarní recepci VETfair 2016 nás vede k příjemné starosti, jak rozšířit možnosti recepčních prostor. Na koncepci našich tradičních recepcí nehodláme nic měnit, protože se domníváme, že neslouží k okázalé prezentaci, ale dokážeme si je užít a pobavit se.

Registrace vystavovatelů byla ukončena. Výstavy se zúčastní 81 vystavovatelů.

Těšíme se na viděnou při VETclasses 2016!

Se srdečným pozváním a pozdravem

Zdeněk Hanzálek
za pořadatele Prion, s.r.o.