Hlavní partneři kongresu
Partneři kongresu
  • slidebg1
    PROF. THERESA WELCH FOSSUM a PROF. MICHAEL WILLARD
    BYLI POPRVÉ SPOLEČNĚ V ALDISU V HRADCI KRÁLOVÉ!
Poděkování
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vystavovatelé a návštěvníci VETclasses 2016,

dovolte mi, abych zde poděkoval všem, kdo se podíleli na úspěšném a bezproblémovém průběhu kongresu pro praxi malých zvířat VETclasses 2016, konaném ve dnech 15. - 16. října v KC Aldis v Hradci Králové.

S potěšením Vám můžeme oznámit, že na odborný program kongresu se přihlásilo celkem 607 účastníků. Z toho bylo 501 lékařek a lékařů a 106 sester a techniků. Doprovodné výstavy se v expozicích zúčastnilo 81 firem.

Tyto dosažené počty nás opravňují konstatovat, že kongres VETclasses 2016 byl (s výjimkou WSAVA 2006 a jarních výstav VETfair) největší odbornou akcí nejen letošního podzimu, ale i za posledních 25 let od privatizace veterinární služby. Jsme jako organizátoři hrdí na to, že jsme naším kongresem mohli k tomuto výročí přispět a společně s Vámi se odvedenou prací na tomto výročí podílet.

Ještě jednou Vám všem, včetně přednášejících a moderátorů, děkuji za podporu, účast i návštěvu kongresu VETclasses 2016.

Budeme se těšit na viděnou opět v Aldisu, a to v dubnu (7-8/4 2017) při jubilejním 15. ročníku tradiční výstavy VETfair 2017, na kterou si Vás všechny tímto dovoluji pozvat.

Se srdečným pozváním a kolegiálním pozdravem,

Zdeněk Hanzálek
za pořadatele Prion, s.r.o.